-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44621 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

فردي هستم كه يك سال هست ازدواج كرده ام، بزرگترين مشكلي كه براي من بوجود آمده اين است كه همسرم فيلم هاي غيرمجاز نگاه مي كند و اصرار دارد كه من هم نگاه كنم، ولي وقتي كه مخالفت مي كنم، بنده را حقير مي شمارد و مي گويد اگر ميخواهي همين است، در غير اين صورت هر كاري كه مي خواهي بكن. لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه من چگونه مي توانم با چنين شوهري زندگي كنم، در صورتي كه از تمامي لحاظ ايشان محبوب مي باشند؟خوشحاليم كه با ما مكاتبه و مشكل خودت را مطرح كرده اي، اميد داريم بتوانيم راهنما و مشاور خوبي براي تو باشيم، و كمك كنيم تا مشكل خودت را برطرف سازي، و خداي را شاكر و سپاسگزاريم كه زنان جواني در جامعه ما وجود دارند كه نسبت به مسايل و مشكلات معاشرت و مفاسد، از حسّاسيّت برخوردارند و مي خواهند با آن به مقابله برخيزند. و لابد مي داني كه مقابله و مبارزه با مسايل فوق، مستلزم آگاهي و دانش است و بدون آگاهي از آثار و عواقب و تبعات مخرّب اين اعمال نمي توان افراد را متقاعد كرد از آن دست بردارند، لذا شما اگر بتواني به طريق غيرمستقيم همسرت را نسبت به مضرّات عملش آگاه كني و به گونه اي رفتار و عمل نمايي كه او كاملاً درك كند كه تو از روي عشق و محبت و دلسوزي سعي مي كني او را از خطرات كارش برحذر داري، به مرور زمان آن را ترك خواهد كرد. لذا توصيه اول اين است كه شما به طور غيرمستقيم از راه مطالعه مجلات و گزارشهاي حوادث و عواقب اين اعمال، حساسيّت او را نسبت به مسأله برانگيزي، البته بايد مراقب باشي متوجه نشود شما مي خواهي از اين طريق او را از كارش بازداري. از ابراز مخالفت خشن و برخورد لفظي بايد بشدت اجتناب ورزي، و غيرت مردانه او را خدشه دار نسازي، نبايد كاري بكني كه احساس كند با او مخالف هستي، بلكه بايد به نحوي رفتار نمايي كه همان گونه كه شما او را محبوب خويش مي داني، او هم احساس كند شما او را محبوب مي داني، ولي احتمال دارد احساسي

كه شما داري او درك نكند و ممكن است تصور كند او را كاملاً محبوب نمي داني، قاعدتاً مرد اگر احساس كند همسرش با همة وجود او را دوست دارد، سعي مي كند او نيز موجبات رضايت و خوشحالي همسرش را فراهم سازد.

زن اگر هنرمندانه و زنانه رفتار نمايد، مي تواند قلب مرد را در تصرف و تسخير خود درآورد، در اين صورت با مشكلي كه شما مطرح

كرده اي مواجه نخواهد شد. زن با تدبير حكيمانه خداوند، از قدرت نفوذ و تأثيرگذاري فراواني برخوردار است، مي تواند مرداني صالح و شايسته و يا فاسد و نابكار تربيت نمايد، اگر از هنر زنانه خويش به خوبي استفاده نمايد.خواهر خوبم، شما با آگاهي بخشيدن، ابراز محبت و عشق به گونه اي كه با همه وجودش آن را درك و لمس كند، يقيناً مي تواني مشكل خودت را برطرف سازي.

پيامبر ( فرمود : حُبّك للشيء يُعمي و يصم عشق و محبت به يك چيز انسان را كر و كور مي كند.(1) لذا شما خواهر خوب و عزيز و با فضيلت، بايد تلاش كني عشق و علاقه قلبي خودت را به همسرت به اثبات برساني، تا درك كند با همه وجود او را دوست داري، در اين صورت او نيز چنين خواهد شد و تو او را در تصرف خويش خواهي گرفت و به مصداق حديث شريف، قوة عقل او در اختيار شما خواهد بود، و هر چه بگويي پذيرا خواهد شد.

حضرت اميرالمؤمنين علي ( فرموده است : هر كه عاشق شود، ديده اش كور مي شود... بنابراين كسي كه كور و گنگ باشد، به هر جا خواستي مي تواني او را ببري، مهم اين است كه عاشق بشود و زماني عاشق مي شود كه احساس كند ديگري به او عشق ميورزد. شما با رفتار محبت آميز و از روي عشق سوزان، مي تواني دل همسرت را بدست آوري و از اين راه به حل مشكل خودت نايل آيي.

توصيه مي كنيم براي آگاهي بيشتر از شيوه هاي ايجاد صميميّت و محبّت كتب زير را مطالعه كني :

1. آيين همسر داري، آيت ا...ابراهيم اميني

2. ايجاد صميميّت در زوجين، قبادي

3. تعادل و استحكام خانواده، مجيد رشيدپور

مشورت با يك روان شناس نيز مفيد است.منابع و مآخذ :

1. صدوق، من لا عره الفيضه، ج4،ص380،حديث5814

نهج البلاغه، خطبه109

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.